Obliczanie kwoty podatku

Progi podatkowe to takie przedziały w skali podatkowej, które obowiązują nas w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych, odliczanych za konkretny rok. Jeśli przekroczymy próg podatkowy, zmienia się stawka, którą musimy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Rok podatkowy 2018

W roku 2018 w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe. Ich wysokość to 18% i 32%. Ich wysokość nie ulega częstym zmianom, w przeciwieństwie od np. kwoty wolnej od podatku. Pierwszy próg dotyczy osób, które zarobiły w 2018 roku kwotę niższą niż 85 558 zł. Osoby te do urzędu skarbowego odprowadzą 18% zarobionej kwoty.

Drugi próg, 32% obowiązuje wszystkie te osoby, które w 2018 roku zarobią więcej, niż 85 558 zł. Warto jednak pamiętać, że podatnik nie płaci 32% od całości swoich dochodów, a tylko od tych dochodów, które uzyskał powyżej kwoty 85 558 zł. W przypadku małżonków, którzy rozliczają się razem, a dochód jednego z nich przekroczy próg 32%, podatnik wciąż może rozliczać się za pomocą pierwszego progu podatkowego. W przypadku, gdy małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, zasada ta nie obowiązuje.

Pierwsze rozliczenia

Wiele osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z podatkami popełnia na starcie wiele błędów. Nasz system opiera się na progresji podatkowej: im więcej zarabiamy, tym więcej podatku płacimy. Ich płacenie umożliwia nam wspólne korzystanie z chodników, ulic czy lekarzy. Gdyby wszystko stało się prywatne, wiele osób nie miałoby dostępu do wielu miejsc, będąc tym samym zdanym tylko na siebie.

Temat podatku jest również niewątpliwie związany z kwotą wolną od niego. Do roku 2017 obowiązywała stała kwota – 3091 złotych. Wprowadzono jednak zmianę, która uzależniła kwotę wolną od podatku od wysokości naszych dochodów. W rozliczeniach za PIT 2018 obowiązują nas już inne stawki, tj. 6000 kwoty wolnej od podatku. Dochód nie może przekroczyć 550 złotych miesięcznie. Osoby takie będą mogły pomniejszyć wysokość podatku o 1188 złotych.

PIT 2019

W roku 2019 wprowadzane są kolejne zmiany w kwestii kwoty wolnej od podatku. Ich wysokość wzrasta do 8000 złotych, jednak wciąż najwięcej zależy od osiąganego dochodu. Aby odpowiednio obliczyć wysokość naszego podatku, musimy pamiętać, że dotyczą one uzyskanego dochodu, a nie przychodu. Dochód to przychód, który pomniejszony jest o koszty jego uzyskania: czyli kwotę, którą otrzymujemy ,,do ręki” w danym roku podatkowym. Pojęcia te najlepiej rozumieją osoby, dla których księgowość to chleb powszedni. W wypadku problemów z uzupełnieniem zeznania podatkowego możemy skorzystać z pomocy księgowej.

Więcej informacji na tematów progów podatkowych: https://kapitalni.org/pl/artykuly/progi-podatkowe-czym-sa-i-jak-dzialaja,73,250

Definicja skali podatkowej według Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_podatkowa