Jak kupić samochód, aby było to bezpieczne

Zakup samochodu wiąże się z poznaniem stanu technicznego i prawnego pojazdu. Należyta staranność przy takich działaniach będzie gwarancją poprawnej umowy kupna-sprzedaży. Trzymając się kilku zasad, można zakupić samochód bez wad.

Ocena pojazdu i stanu faktycznego

Przed zakupem pojazdu należy dokonać oceny jego stanu technicznego. Porównanie zapisów ogłoszenia o sprzedaży z prawdziwym stanem samochodu pozwala na świadome podpisanie umowy. Wszystkie takie ustalenia należy spisać i w ramach możliwości umieścić w treści umowy. Podczas takich oględzin kupujący ma możliwość zebrania informacji potrzebnych do podjęcia decyzji. Należy również sprawdzić takie dane podstawowe jak numer nadwozia i silnika pojazdu.

Zebranie dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy

Właściciel pojazdu musi przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające legalność przedstawionej oferty sprzedaży. Takie dane zawarte są w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu. Sprzedawca powinien okazać również poprzednie umowy kupna sprzedaży samochodu, aby potwierdzić historię pojazdu. Drugim elementem jest przedstawienie dowodów tożsamości kupującego i sprzedającego. Dane personalne ułatwiają identyfikacje stron i zapewniają rzetelność wpisanych do umowy danych stron.

Poprawna umowa kupna-sprzedaży

Poprawna umowa kupna sprzedaży samochodu wymaga pisemnej formy, aby była bezpieczna i legalna. Formularze są łatwo dostępne i można korzystać z formularzy dostarczanych przez firmy obsługujące rynek motoryzacyjny. W treści umowy należy zawrzeć dane stron podpisujących umowę oraz dane techniczne i informacje o oznaczeniu elementów pojazdu takich jak nr ramy i silnika samochodu. Można rozszerzyć zakres umowy o inne parametry i określenia parametrów dodatkowych, które mają wpływ na określenie stanu technicznego pojazdu. W ten sposób obie strony są lepiej zabezpieczone i zmniejszają ryzyko występowania wad ukrytych.

Przekazanie dokumentów i praw po zakupie pojazdu

Kupując pojazd, nowy właściciel otrzymuje dokumentację związaną z pojazdem. Wraz z prawami własności przechodzą na kupującego również inne prawa przypisane do pojazdu w dniu zakupu. Podstawowym prawem zapewniającym możliwość swobodnego użytkowania jest przenoszenie uprawnień do ubezpieczenia komunikacyjnego. W ten sposób zachowana jest ciągłość ubezpieczenia zgodnie z przepisami prawa.

Zachowanie odpowiednich wymogów przy kupie pojazdu zapewnia ich poprawność i możliwość wykluczenia wad takich działań. W ten sposób obie strony będą miały taką samą ochronę prawną. Zebranie informacji o pojeździe ułatwia również podjęcie decyzji o zakupie.