Umowa zlecenie – prawa i ograniczenia

W Polsce bardzo popularną formą zatrudnienia jest umowa zlecenia, co wiąże się z wieloma korzyściami dla obu stron, ale też z pewnymi wadami. Zanim podejmiemy decyzję na taki wariant, warto poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości i ograniczeń z nim związanych. 

Umowa zlecenie – poznaj fakty, a nie mity dotyczące tej formy zatrudnienia 

Każdy z nas potrzebuje chociaż chwilowej przerwy od pracy, czemu ma służyć urlop. Problem pojawia się jednak w przypadku podpisanej umowy cywilnoprawnej. Utarło się przekonanie, że nie ma co liczyć w ich przypadku na prawo do urlopu czy ochronie przed zwolnieniem. Decyduje o tym kodeks cywilny i to on stanowi podstawę prawną przy zawieraniu umowy zlecenia. Wielu pracowników o tym nie wie, przez co nie wykorzystuje w pełni swoich praw pracowniczych. Kolejną kwestią jest stawka godzinowa – można wymagać tej minimalnej. Domagać się należy od pracodawcy również zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – takich samych jak pozostałym pracownikom. Umowa zlecenia nie wyklucza możliwości pobierania zasiłku chorobowego, jeśli ma się dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Co więcej, przysługuje nawet zasiłek macierzyński, z wyjątkiem urlopu rodzicielskiego.

Warto wiedzieć, że zleceniobiorca nie musi się podporządkowywać poleceniom służbowym zleceniodawcy. Można też wypowiedzieć umowę i to bez ponoszenia konsekwencji finansowych w niektórych wyjątkowych sytuacjach typu choroba czy nawet przeprowadzka. Kolejną kwestią będzie brak konieczności opłacania ubezpieczenia społecznego, jeśli posiada się status osoby uczącej się przed ukończeniem 26 lat. Uczniowie i studenci zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia są zwolnieni z opłacania składek ZUS. Przekłada się to w ich przypadku na otrzymywanie wyższego wynagrodzenia. Oczywiście jest to równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń, takich jak na przykład zasiłek chorobowy. Zdarza się tak, że z jakiś powodów zleceniobiorca nie jest w stanie zrealizować zlecenia i w pewnych sytuacjach możliwe staje się powierzenie jego wykonania osobie trzeciej. Musi to jednak wynikać z treści podpisanej umowy.