Darowizna pieniężna a rzeczowa

koszta przychodu

Niespodzianka od najbliższej rodziny w postaci mieszkania czy samochodu może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Należy mieć na uwadze, że tego typu podarunki obciążone są zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego. Często obdarowani nieświadomi konieczności uiszczenia stosownego podatku od darowizny nie zgłaszają zaistniałej sytuacji w stosownym urzędzie. 

Darowizna, czyli…?

W świetle prawa darowizna to przekazanie komuś czegoś wartościowego kosztem swojego majątku. To nie tylko pieniądze, ale również wartościowe przedmioty i prawa. Podatkiem objęte są osoby fizyczne, które weszły w posiadanie pieniędzy, rzeczy lub praw kosztem osoby obdarowującej. 

Jak oblicza się wysokość podatku?

Kwotę oblicza się od wartości darowizny oraz według określonej grupy podatkowej. Zasada jest prosta – im wyższy stopień pokrewieństwa, tym wyższa kwota zwolniona z podatku. 

1. Grupa I – osoby najbliżej spokrewnione mogą bez żadnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego podarować kwotę lub rzeczy wartościowe do sumy 9637 zł.

2. Grupa II – osoby znajdujące się w drugiej grupie mają do dyspozycji kwotę 7276 zł.

3. Grupa III – to osoby, które nie zostały ujęte w żadnej z powyższych grup. Kwota wolna od podatku to 4902 zł. 

Darowizna w formie pieniędzy

Podzielenie się majątkiem może być zrealizowane w formie gotówki, przelewu czy prawa do lokaty. Mogą to również być banknoty i monety kolekcjonerskie. Kwota wyższa niż wskazana w danej grupie wymaga zgłoszenia w danym urzędzie, który wyliczy niezbędny podatek od darowizny o którym więcej dowiesz się na Kapitalni.org.

Darowizna rzeczowa

Przekazanie wartościowej rzeczy, jak np. samochód wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy. W przypadku pierwszej grupy, czyli pokrewieństwa o najbliższym stopniu, można postarać się o całkowite zwolnienie z opłaty nawet po przekroczeniu wskazanej sumy. Należy w tym celu udać się do Urzędu Skarbowego i wypełnić właściwy druk. Jednak w tym przypadku obowiązuje okres 6 miesięcy od momentu przeniesienia prawa własności. 

Mieszkanie jako darowizna

Darowizna w formie mieszkania wymaga sporządzenia stosownego aktu przed notariuszem. W takim przypadku to on dopilnuje wszelkich formalności i zgłosi zaistniałą sytuację w urzędzie.