Co wolno, a czego nie wolno odliczać od podstawy opodatkowania?

Przedsiębiorca, który rozlicza się liniowo lub z podatku dochodowego, może wykorzystać możliwość odliczenia wydatków poniesionych na uzyskanie przychodu lub na utrzymanie źródła dochodu. Należy jednak upewnić się, co w rzeczywistości można uznać za wydatek służbowy, a co nie stanowi wydatku na przedsiębiorstwo. 

Definicja i istotne informacje

Sama definicja stanowi, iż koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione na uzyskanie zarobku. O ile sama definicja jest dość jasna, przedsiębiorcy mają problem z interpretacją przepisów. W praktyce bowiem okazuje się, że artykuł 23 ustawy to całkiem długa lista wydatków, które firmowymi nie są.

Czego odliczyć nie można?

Lista wydatków, których odliczyć nie można, jest dość długa. Wśród wyjątków między innymi:

– nabycie gruntów i prawa wieczystego użytkowania,

– spłata pożyczek i kredytów,

– wydatki na reprezentację,

– odsetki od zadłużeń podatkowych i budżetowych,

– odsetki od własnego kapitału,

– darowizny i ofiary,

– jednorazowe odszkodowania,

– koszty egzekucyjne,

– wierzytelności przedawnione,

– rezerwy,

– wartość diet z tytułu wyjazdów służbowych.

Co zazwyczaj odliczamy?

Wśród popularnych wydatków, najczęściej odlicza się:

– wydatki poniesione na utrzymanie lokalu, w tym również na sprzątanie,

– pieczątki firmowe,

– zakup domeny internetowej,

– wszelkie wyposażenie lokalu,

– sprzęt niezbędny do pracy w lokalu, w tym drukarki, komputer, telefon, laptop,

– księgowość,

– opłaty bankowe,

– samochód firmowy i paliwo,

– leasing do kwoty 150 000, a w przypadku auta elektrycznego do kwoty 225 000 zł,

– odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

Faktury i dokumentacja

Wszelkie wydatki należy odpowiednio udokumentować. Niezbędne są zatem faktury oraz dokumentacja na piśmie z informacjami typu: strony transakcji, data, dane towaru, ilość. Taki dokument może być również sporządzony osobiście, jednak musi zawierać wszystkie istotne dane. 

Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania daje przedsiębiorcy dodatkowe korzyści i profity. Warto zatem skorzystać z rozwiązania i wykorzystać wszystkie dostępne środki, by zyskać oszczędności.